Stichting Asele

Stichting Asele

Stichting Asele is de rechtspersoon waaronder Boi Akih haar activiteiten verricht.
Stichting Asele, opgericht op 9 december 2003, heeft ten doel: de uitoefening van muziekproducties en optredens, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bieden van een open muzikaal platform;
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn;
c. het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met partijen die hiervoor zijn toegerust zoals BOI AKIH.
De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel om winst te maken.

Stichting Asele onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
Lees onze Code Cultural Governance hier
Lees onze Fair Practice Code hier
Lees onze Code Diversiteit en Inclusie hier

Het bestuur van Stichting Asele bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Wim Manuhutu
secretaris: Richtje Sybesma
penningmeester: Bram Buijze

Wim Manuhutu is historicus en erfgoedprofessional. Na zijn studie aan de Universiteit Utrecht waar hij zich specialiseerde in de geschiedenis van Indonesië, maakte hij van 1987 tot 2009 deel uit van de directie van het Moluks Historisch Museum. Sinds 2009 is Wim Manuhutu met Manu2u actief als adviseur, onderzoeker, curator en moderator op onderwerpen als koloniale geschiedenis, de postkoloniale samenleving en meerstemmigheid. Sinds 2019 is Wim Manuhutu parttime als docent verbonden aan de afdeling geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Richtje Sybesma is directeur van binoq. Na jarenlang te hebben rondgereisd over de wereld, startte zij in 2005 als freelancer bij binoq. Inmiddels staat zij aan het roer van het bureau en werkt zij met volle overgave aan het in de markt zetten van nieuwe projecten. Het benadrukken van de positieve aspecten van (culturele) diversiteit binnen de samenleving is een belangrijke drijfveer.
Richtje begon haar loopbaan als demografisch adviseur bij het ministerie van OCW. Daarna was zij actief in de onderwijssector als onderzoeker en bestuursadviseur. Ook voerde zij vijf jaar lang de eindredactie van een landelijk onderwijsblad en werkte zij als freelance journalist.
Bram Buijze was o.m. beleidsadviseur bij de Raad voor Cultuur voor de terreinen Internationalisering en Culturele Diversiteit. Daaraan voorafgaand werkte hij als beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid bij het ministerie van OCW en was hij als cultureel attaché verbonden aan de Nederlandse Ambassade in Canada. Van 2009 tot 2013 was hij lid van het programmateam 300 jaar Vrede van Utrecht.

Het bestuur staat op afstand van de dagelijkse uitvoering. De zakelijke en artistieke leiding is in handen van Monica Akihary en Niels Brouwer (BOI AKIH). Stichting Asele ondersteunt de activiteiten van BOI AKIH, en overige projecten van Akihary en Brouwer zoals concerten, voorstellingen, uitgave van cd’s en andere producties.
Het bestuur van stichting Asele komt tenminste 2 x per jaar samen.

Zittingstermijn bestuur
De leden van het stichtingsbestuur worden voor vier jaar benoemd en kunnen één maal worden herbenoemd. Het vastgestelde aftreedrooster voorziet in het aftreden van Wim Manuhutu per 1 september 2024, van Bram Buijze per 20 december 2025 en van Richtje Sybesma per 1 januari 2027. Daarna kunnen alle drie nog 1 maal worden herbenoemd.
Voor de statuten klik hier
Alle activiteiten van Stichting Asele zijn te vinden op deze website (www.boiakih.com)

Financiële verantwoording
Stichting Asele ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten.
Voor het financiële jaarverslag 2022 klik hier

Privacy Protocol
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Stichting Asele zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Voor onze Algemene Voorwaarden Privacy regeling: klik hier

Gegevens Stichting Asele
Adres: Leeuwarderweg 76, 1025 RX Amsterdam
Tel.: +31 20-6752578
E-mail:
 bestuur@boiakih.com
Btw: NL8133.18.506.01
KvK : 34199040
IBAN:  NL34INGB0004459565
BIC: INGBNL2A